Burs yenileme için gerekli belgeler:

1. Öğrenci Başvuru Formu (içinde bulunulan eğitim yılına ait)
2. Öğrenci belgesi (orijinal, içinde bulunulan öğretim yılına ait)
3. Öğrenci başarı belgesi (Transkript) (orijinal)
4. Adli sicil belgesi (orijinal)
5. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş )
6. İkametgâh belgesi/ yurt belgesi
7. Aile gelir belgesi (anne-baba için ayrı ayrı)

• Çalışanlar için maaş bordrosu;
• Emekliler için maaşlarını gösteren belge;
• Sosyal Güvenlik Kurumundan TC kimlik numarası ile alınacak belge;
• Gelir Tespit Tutanağı;(Kaymakamlıktan alınacak)

İmece bursları, her ay öğrencinin banka hesabına doğrudan yatırılmak suretiyle ödenir.