Madde 12: Burs verilecek öğrencide aranılan özellikler, burs değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtildiği gibidir:

1. Yüksek öğretimde ve orta öğretimde devlet okullarında örgün öğrenim görüyor olmak
2. Ekonomik olarak bursa ihtiyacı olması, aile gelirinin TÜİK tarafından her yıl belirlenen yoksulluk sınırı altında olması,
3. Başarılı olması,
4. Belgelerin tam olması,
5. Öğrenci beyanının doğru olması,
6. YKKED’in gerçekleştireceği etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerinden en az birine katılması.