Madde 13: Burs kesilme ölçütleri aşağıda belirtildiği gibidir:

1. Öğrencinin YKKED tüzük ve burs yönergesine uygun olmaması,
2. Yeni kaynak bulanamaması halinde bursun sona erdirilmesi,
3. Şartlı öğrenciler için (yeni bir burs veren bulunmadığı takdirde) burs verenin bursu kesmesi.
4. Öğrencinin mezun olması,
5. İlgili öğretim yılını takip eden iki ay içinde kendisinden istenen belgelerle birlikte kayıt yenilememesi, (nakil, terk vb.)
6. Akademik başarısızlık,
7. Ekonomik koşullarının iyileşmesi,
8. Adli sicil kaydının olumsuz olması, okulda disiplin cezası alması, yasadışı eyleme katılması,
9. Yanlış beyanda bulunması, belgede sahtekârlık yapması,
10. Sosyal sorumluluk aktivitelerine mazeret belirtmeksizin katılmaması,
11. Mükerrer burs almış olması,
12. Vefat etmesi,
13. Belge ya da bilgilerinin eksik olması.
14. Öğrencinin kendi isteği ile bursun iptal edilmesi,