Madde 14: Burs verenler YKKED aracılığı ile bir üniversite öğrencisinin eğitimini sürdürmesi için düzenli destek vermeyi isteyen ve ödemelerini YKKED banka hesapları üzerinden gerçekleştiren kişi veya kurumlardır. Burs veren başvurusunu; şubeye gelerek, posta, faks ya da internet yolu ile yapabilir. Bireysel burs verenler, Bireysel Burs veren Bilgi ve Bağış Formu’nu doldurur ve imzalar. Bu form aynı zamanda bir taahhütname niteliği taşır. Bursun devamı için formların her yıl yenilenmesi gereklidir. Burs vermek isteyen kurumlarla İmece Bursları Kurulu tarafından yapılan görüşmeler ön sözleşmeye aktarılır veya Kurumsal Burs veren Bilgi ve Bağış Formu doldurtularak imzalatılır. Her yıl kurumun burs vermeye devam etmesi halinde sözleşme güncellenir. Taraflarca uygun görüldüğü takdirde sözleşme süresi uzatılabilir. Şubeler, yapacakları sözleşmeler için genel merkezden yetki alırlar.

Madde 15: Burs veren, burs bağışını İmece Bursları için açılmış hesaba doğrudan, banka havalesi, elektronik fon transferi şeklinde yapabilir. Ödemeler bağış formundaki kişi adına ve formda belirtilen ödeme şekline uygun olarak yapılır. Yine burs verenler bağışlarını kredi kartı ile de yapabilir. Kredi kartı ile bağış yapanlar için taksite ödeme olanağı sağlanır. 30 Kasım tarihinden sonraki burs veren başvuruları o dönem için kullandırılmaz. Bu tarihten sonraki ödeme ve bağışlar “Öğrenci Bursu Destekleme Havuzu”na aktarılır ya da burs verenlerin gelecek öğretim yılı başında başvuru yapmaları istenir. Bir nedenle bursu kesilen öğrenci için tahsis edilen burs tutarının kalanı gelecek dönemde kullanılmak üzere Öğrenci Bursu Destekleme Havuzuna aktarılır.

Madde 16: Bireysel ve/veya Kurumsal Burs verenler, kendi tanıdığı öğrenciye şartlı burs vermek isterse talepler İmece Bursları Kurulu’nda değerlendirilir. Öğrencinin uygunluğu tespit edilirse burs almaya başlar. Burs veren bursu kestiğinde öğrencinin bursu yeniden değerlendirilir ve uygun görülmesi ve kaynak bulunması halinde bursu devam ettirilir.

Madde 17: Burs veren bursu iptal etmek istediğinde iki ay öncesinden yazılı olarak derneğe bilgi vermekle yükümlüdür.