Madde 18: İmece Bursları Kurulu, YKKED hedef ve stratejileri ile burs verenlerin istekleri doğrultusunda, YKKED, GYK ve Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulları ile işbirliği yaparak, öğrencilere yönelik kültür sanat gezisi, söyleşi, konferans ve seminer organizasyonları yapar, sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere öğrencilerin ücretsiz katılımını sağlar, öğrencilerin aktif olarak katılabileceği projelere destek veren kurum / kuruluş ile burs alan öğrencileri tanıştırır ve benzeri amaçlarla toplantılar düzenler.

Şube Yönetim Kurulları da şube bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak benzer etkinlikleri yürütür.

Madde 19: İmece Bursları Kurulu her yıl cari döneme ilişkin öğrenci geri dönütlerinin de içeren kapsamlı raporunu temmuz ayı sonuna kadar GYK ‘ya sunar.