Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi’nin birlikte düzenledikleri

CUMHURİYETİN KÜLTÜR VE EĞİTİM POLİTİKALARI başlıklı açık oturum fakültenin Hasan Ali Yücel salonunda gerçekleştirildi.


2016.11.02 ankara egitimANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ’NDE
CUMHURİYETİN KÜLTÜR VE EĞİTİM POLİTİKALARI…
02 KASIM 2016, ANKARA

Etkinlik, saat 14.00’de, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı izleyerek, fakülte dekanı Prof. Dr. Fatma Kızmaz’ın açış konuşması ile başladı.
Yrd. Doç. Dr. Salim Sever ve Arş. Görevlisi Yiğit Karabulut, piyano eşliğinde aryalarla seslendiler salona…
Açık oturumun ilk konuşmacısı ve yöneticisi Prof.Dr. Kasım KARAKÜTÜK, Atatürk’ün yazarı olduğu üç kitabın tanıtımıyla girdiği konuşmasında Cumhuriyet kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede eğitimi etkileyen ekonomik ve politik sorunları dizgeleştirmeye çalıştı. .
Prof.Dr. Hasan ÜNVER Cumhuriyet Dönemi Eğitim Felsefesi hakkında bilgi verdi, Cumhuriyet eğitim felsefelerinin oluşmasında II. Meşrutiyet kuşağının, 1908lilerin etkisinden söz etti. O kuşağı Türkiye’nin yakın dönemine damga vurmuş 68lilere benzetti. .
YKKED Ankara Şube Başkanı yazar Alper Akçam, Cumhuriyet Kültür ve Eğitiminde Özel Bir Dönem: Köy Enstitülerinde Sanat ve Edebiyat’ı, edebiyat vurgusu önde olacak bir şekilde dile getirdi.
Prof.Dr.Hakan UZUN Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikalarını anlattı bizlere. Atatürk dönemi modernleşmesinin değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların bitiminde öğrencilerin konuşmacıları epeyce terleten ve güncel yaşamdaki kimi olaylara da çağrışım yaptıran soruları geldi…
Salonun tamamen dolu olması, bir kısım izleyicilerin baştan sona ayakta kalarak etkinlikten ayrılmaması ve bitimde sorulan cesur sorular önemli satır başları olarak not edildi…