Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi (KETAM) 16-17 Mart 2010 tarihlerinde İzmir’de üç farklı etkinlik gerçekleştirerek Öğretmen Okullarının 162. Yıldönümünde öğretmenliğin tarihsel ve güncel sorunlarını tartıştı.

İlk etkinlik YKKED-İzmir Şubesi tarafından 16 Mart 2010 tarihinde Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, Köy Enstitülü yazar, ozan Haşim Kanar anısına “Türkiye’de Öğretmen Olmak” adıyla gerçekleştirildi. Köy Enstitülü öğretmen Yusuf Balaban, Etkin Kanar, Burhan Aksakal, Adnan Kesici’nin katıldığı paneli YKKED-İzmir Şube yönetim kurulu üyesi Mesut Güngör yönetti. Panel öncesi YKKED Genel Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş slaytlarla Haşim Kanar’ın hayatından kesitler sundu. Haşim Kanar’ın yaşamı, Köy Enstitülü öğretmen portresi, TÖS’lü, TÖB-DER’li öğretmen profilinin ortaya konulduğu panelde enstitülerde yetişen öğretmen niteliği ile bugünkü öğretmenin niteliği ve yaşadığı sorunlar çarpıcı şekilde konuşuldu.

Aynı gün Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM salonlarında bir “Forum” vardı. Forumu YKKED Genel Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş yönetti ve öğretmen yetiştirme tarihini ve günümüz eğitim sorunlarını slaytlarla ekrana yansıttı. Adabelenliler Derneği Başkanı Mustafa Özmen ve Gökçeada Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Şakir Hepiyiler de slaytlarla Ortaklar ve Gökçeada günlerini ekranlara yansıttılar. Gönen, Ortaklar, Gökçeada Öğretmen Okulu mezunları dernekleri ile YKKED’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte “Öğretmen Okulu” çıkışlı emekli öğretmenler öğretmen okullu günleri ve onlarda yarattığı değerleri, anılarıyla aktardılar. Forum Öğretmen Okulları Marşının coşkulu bir şekilde birlikte söylenmesiyle ve birlikte yenen akşam yemeği ile sona erdi.

17 Mart 2010 tarihinde ise DEÜ-Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yaklaşık 500 öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı “Günümüzde Öğretmen Yetiştirmenin Güncel Sorunları” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Ege, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dekanları, KETAM Müdürü ve DEÜ Rektörünün yaptığı panelde YÖK Eski Başkanvekili Prof. Dr. İsa Eşme, Prof. Dr. Nizamettin Koç, Prof. Dr. Nevzat Kavcar ve Yard. Doç.Dr. Gülsen Ünver konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türkiye’de eğitimin niteliğini kaybettiği, niteliğinin kaybedilmesinde nitelikli öğretmen yetiştirme sorununun birincil derecedeki önemi ortaya kondu. Pedagojik formasyon kursları ile tüm üniversite çıkışlılara öğretmenlik hakkı verilmesinin öğretmenliğin meslek olarak iflasını doğuracağı belirtilen konuşmalarda ülkemizin özgün öğretmen yetiştirme deneyimlerinden yararlanarak yeni bir sistem üretilmesinin önemi belirtildi. Panelde bugün yaklaşık 630 bin kadrolu, 70 bin ücretli, 70 bin sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı belirtilerek ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerle eğitimde niteliğin yakalanamayacağının altı önemle çizildi.
Tüm bu etkinliklerde günümüzde taşınan, dersi bittiğinde 60-70 kilometre uzaklıkta evine dönen, öğretmenlik yaptığı köy, belde ve kasaba ile hiçbir toplumsal ilişkisi olmayan, evine, öğretmenevine kapanan sorumluluğunu kaybetmiş, kendini yenilemeyen bir öğretmen profili olduğu gerçeği öne çıktı. Toplum önderi, halkın içinde, duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip, kendini sürekli geliştiren, sözü olan, itiraz eden, akla ve bilime inanan öğretmeni yeniden yetiştirmenin yoları, yöntemleri de bir talep olarak ortaya çıktı.