Adsız.png 

 

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ  BASIN AÇIKLAMASI

“YKKED, darbelere karşıdır ve gerçek demokrasiden, hukuk devletinden ve laik Cumhuriyetten yana taraftır”

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED)  olarak   halkımıza ve mevcut siyasal sisteme karşı yapılan 15 Temmuz gerici, FETO’cu  darbe girişimini amasızve fakatsız” bir şekilde kınıyoruz. Hukuk ve demokrasi dışı her türlü oluşum ve girişimekarşı olduğumuzu  halkımızla açıklıkla  paylaşıyoruz. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği olarak bir kez daha bu tür darbe girişimleriyle karşılaşmamak adına “1923 Aydınlanma Devriminin hedeflediği laik ve demokratik Cumhuriyetin, özgürlükçü gerçek bir halk demokrasisine evrilmesi”ileher türlü darbe girişimininönleneceğini ve ülkemiz gündeminden kalkacağını özellikle belirtmek istiyoruz. 

Bu nedenle bizler,15 Temmuz darbegirişiminde de açıkça görüldüğü üzerecemaat çatısı altında biat kültürü ile yetiştirilen ve aklını kullanmayan bireylere, robotlara  dönüşen,  akıl ve bilim dışı cemaat örgütlenmesine  bağlı olarak hareket edenkuşaklaryerine gerçek halk demokrasisini hedefleyen laik,demokratik ve bilimsel eğitim almış, eleştirel ve özgür düşünceyle hareket eden kuşakların yetiştirildiği laik-demokratik-bilimsel eğitimdenyana taraf olduğumuzubir kez daha belirtmek istiyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi; yargı bağımsızlığının, yasama-yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığının, öğretim birliği yasasının, laik-demokratik-bilimsel eğitimin, basın özgürlüğünün, kamudaki liyakata bağlı kadrolaşmanın önemini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Bizler1923 Aydınlanma Devrimini Anadolu köylüsüne ulaştıran ve kendisini yoksul köylü halk çocuklarının eğitimine adayan Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un1940’lı yıllarda“Demokrasinin iki çeşidi vardır. Biri zor ve gerçek olanı, öbürü de kolayı, oyun olanı...Topraksızı topraklandırmadan, işçinin durumunu sağlama bağlamadan, halkı esaslı bir eğitimden geçirmeden olmaz birincisi, köklü değişiklikler ister. Bu zor demokrasidir ama gerçek demokrasidir. İkincisi kâğıt ve sandık demokrasisidir. Okuma yazma bilsin bilmesin; toprağı, işi olsun olmasın, demagojiyle serseme çevrilen halk, bir sandığa elindeki kâğıdı atar. Böylece kendi kendini yönetmiş sayılır. Bu, oyundur, kolaydır. Amerika bu demokrasiyi yayıyor işte. Biz de demokrasinin kolayını seçtik. Çok şeyler göreceğiz daha...”diyerek yaptığı uyarının,bugün ülkemizin içine sürüklendiği durumda nekadaryerinde olduğunun herkes tarafından anlaşılarakhareket edilmesi; var olan parlamenter siyasal sistemimizin, ülkemizin  kuruluş ilkelerigözetilerek güçlendirilmesi gerektiğini, bizlerintüm enerjisini ve birikimini bu doğrultuda kullanacağının bilinmesini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

15 Temmuz sonrası  ülkemizin içine düştüğü olumsuz durumdan tüm kesimlerin gerekli dersleri çıkartıp,  kamudaki  yeniden yapılanmayı  akıl, bilim ve demokratik  hukuk devleti ilkeleriyle hayata geçirmeliyi başarmalıyız.  Demokrasi üzerindeki her tür vesayete itiraz ederek bundan böyle kamunun her alanında oluşabilecek liyakat dışı cemaat örgütlenmelerine karşı olmayı  demokratik görev sayıyoruz. Yaşanan tüm bu acılara rağmen 1923 Cumhuriyet Aydınlanmasının ışığı ve eşitliği-adaleti arayan demokrasi yürüyüşü ile ülkemizin aydınlık yarınlara yol alacağına inancımız tamdır. Saygılarımızla…