YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 2015- 2016 ÖĞRETİM YILI BASIN AÇIKLAMASI


Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), ülke çapında 21 şubesi ve temsilcilikleriyle beraber Köy Enstitüleri düşünsel ve kültürel mirası üzerinden çalışmalar yapan, toplumsal sorumluluk taşıyan eğitim-kültür örgütüdür. Bu anlamda YKKED, eğitimi bir “insanlık hakkı” olarak görerek “laik, demokratik, bilimsel ve karma” eğitimden yana taraftır. 28 Eylül 2015 günü okul öncesinden üniversitelere kadar tüm okullarımızda ve üniversitelerimizde yeni bir öğretim yılı başlıyor. Yaklaşık 900 bin öğretmen ve 18 milyon öğrencimiz birer değişim ve dönüşüm kurumu olan okulda eğitim imecesiyle aydınlığı arayacaklar, hayata ve geleceğe dair umutları yeşertecekler.

Eğitim raporları, sınav sonuçları ve yapılan bilimsel çalışmalar 2015-2016 öğretim yılı başlarken eğitim sistemimiz çocuklarımızın umutlarını, arayışlarını yanıt verebilmenin çok gerisinde kaldığını göstermektedir. Son 13 yılda siyasal iktidar tarafından “dinselleştirilen, piyasalaştırılan” eğitim sistemi “niteliğini” tümüyle kaybetmiş ve derin eşitsizliklerin, adaletsizliklerin kaynağı olmuştur. Son on üç yılda adım adım kamucu eğitim - kültür politikaları, akıl ve bilimin yol göstericiliği terk edilmiş ve Cumhuriyetin “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” kuşaklar yetiştirme ütopyası yok sayılmıştır. Bunun yerine piyasacı - özelleştirmeci, dinselleştirilmiş bir eğitim sistemi, dindar kuşaklar yetiştirmeyi hedefleyen akıl ve bilim dışı politikalar eğitim sistemimize dayatılmıştır. YKKED olarak eğitim sistemimizin çocuklarımıza aydınlık pencere açmayan, toplumsallaşma süreçlerini engelleyen, onlarınumutlarını yok eden bu geri, kaotik durumuna itirazımız var.

2015 TUİK rakamları ülkedeki çarpıcı eşitsizlik rakamları vermektedir. Türkiye’de en alt gelir grubundaki 7.5 milyon insan Bangladeş vatandaşı gibi tüketime para bulamazken en üst gelir dilimindeki 7.5 milyon kişi ise İsviçre vatandaşı rahatlığında tüketim yapabilmektedir. Yine bir başka ifadeyle 75 milyonluk ülke nüfusunun en yoksullarından oluşan yüzde 10’luk nüfus dilimindeki 7.5 milyon insan, toplam gelirin yüzde 2.5’unu alırken, en tepedeki 7.5 milyon insan gelirin yüzde 29.7’sine sahiptir. Bu rakamlar kabul edilemez. Gazetelere yansıyan bu rakamlar ülkede eşitsizliğin hangi boyutta yaşandığını göstermesi anlamında çarpıcıdır. Bu eşitsizliklerin eğitim sistemine yansımaması düşünülemez. Bugün 34 bin 356 okulda kütüphane yoktur. Kitabın, kütüphanenin olmadığı okul düşünülebilir mi? PISA 2003, 2006, 2009, 2012 sonuçları, son yıllardaki LYS sonuçları, ve diğer tüm sınav sonuçları eğitim sistemimizin bir avuç öğrenc iyi iyi eğitim verdiğini göstermektedir.

PISA 2012'ye 34'ü OECD ülkesi 65 ülkeden yaklaşık 510 bin öğrenci katıldı. Türkiye'den katılan öğrenci sayısı ise 7'inci sınıftan 10'uncu sınıfa kadar 4 bin 848. PISA'nın en üst düzey olarak nitelendirildiği seviyeye ulaşan Türk öğrencilerin oranı matematikte yüzde 6, okumada yüzde 4 iken bu oran fende yüzde 2'de kalıyor. PISA sonuçları ayrıca okullar arasındaki eşitsizliği öne çıkarmaktadır. Türkiye PISA araştırmalarında en iyi ve en kötü okullar arasında standart sapması en büyük ülke durumundadır. Okullar arasındaki bu eşitsizlik mutlaka giderilmelidir. Sosyal devlet halkın tüm çocuklarına eşit, nitelikli eğitim vermekle yükümlüdür. Nitelik kaybı nedeniyle Türkiye’de öğrencilerin çoğu değişik kaynaklardan edindikle ribilgileri sentez yaparak birleştirememekte ve bu nedenle okul dönüştürücü etkisini hayata geçirememektedir. Okulöncesi öncesi eğitim de mevcut haliyle toplumsal eşitsizlikleri derinleştirici bir etki göstermektedir. Bu durum, nitelikli eğitim hizmetine ulaşmadaki fırsat eşitsizliğinin Türkiye’de oldukça ciddi boyutlarda yaşandığını gösterir niteliktedir.

Yeni Çıkan Yayınlarımız.

  • Anadolu Rönesansı, Alper AKÇAM
  • Gönen Köy Enstitüsi ve Sonrası, İsmet BAŞ
  • Eğitimin Gücü, İlyas KALAY
  • Düziçi Köy Enstitüli Yıllar, İbrahim BOZKURT-Birgül BOZKURT-Nazlı GEYLANİ
  • Köy Enstitüsü Işığı, Halil VURAL
  • Umut Yılları, Keziban KORKUT

5.Özdere Buluşması

Davetiyeler Genel Merkezimizden alınabilir. Lütfen 0 232 256 52 62 numaralı telefondan iletişime geçiniz.