Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Genel Merkezi tarafından düzenlenen ikinci Danışma Kurulu toplantısı dernek merkezinde yapıldı. Kurula Genel Merkez yöneticileri, şube başkanları, şube sayman ve yazmanları
katıldılar. İki oturum halinde yapılan toplantının birinci oturumu YKKED Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın

Kurulu bilgilendirmesi ile başladı. Doç. Dr. Ethem Duygulu “Kurumsallaşma nedir? Nasıl gerçekleşir?”, Dr. Fatma Tunç Köprülü de “YKKED ve kurumsallaşma konulu birer sunum yaptılar. Sunumlardan sonra birinci oturum soru - cevap bölümüyle sona erdi. Öğleden sonra başlayan ikinci oturumda ise, Genel Merkez Komisyon Başkanları ile Genel Merkez Denetim Kurulu alanlarıyla ilgili çalışmalar hakkında kurulu bilgilendirdiler. Sonraki bölümde Şube Başkanları tarafından yapılan çalışmalar, yıllık çalışma programları ve proje önerilerini kurula sundular. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. Danışma Kuruluna katılan üyeler akşam yemeği ile çalışmalarını sonlandırdılar.

YKKED 2.DANIŞMA KURULU ve DAYANIŞMA YEMEĞİ 28/11/2015 CUMARTESİ GÜNÜ ENGİN TONGUÇ İMECEEVİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AÇIKLAMA VE GÖRSELLER İÇİN TIKLAYINIZ.