7.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU:

Değerli Arkadaşlarımız,  

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 7. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2019  Cumartesi günü saat 10:00 da  Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü  aynı yer ve aynı saatte  yapılacaktır.

Saygılarımızla .

                                                                                           YKKED GENEL MERKEZİ 

 

      7. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

2. Divan Kurulunun Seçimi.

3. Konukların Konuşmaları.

4. Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Raporunun okunması.

5. Mali raporun okunması.

6. Denetleme Kurulu raporunun okunması.

7. Raporların Görüşülmesi.

8. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması.

9. Tüzük değişiklik tekliflerinin  görüşülmesi.

10. Üye ödentilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 

11. Tahmini bütçenin Genel Kurulun bilgisine sunulması.

12. Merkez  Yönetim Kurulu (9  asil , 9 yedek seçimi)

13. Denetleme Kurulu (3 asil , 3 yedek seçimi)

14. Dilek ve Temenniler.

15. Kapanış .

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.