YKKED 2019-2020 Öğretim Yılı “Okullar Açılırken” Basın Açıklaması

9 Eylül 2019 tarihinde, son yıllarda hep olduğu gibi, okullarımız büyük sorunlarla yeni öğretim yılına başlıyor. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği olarak, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ve tüm eğitim emekçilerine başarılar diliyoruz. 

Bilinsin ki, Köy Enstitülülerin halkı aydınlatma mücadelesinden aldığımız ışıkla; Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin her yerindeki şubelerimiz ve üyelerimizle birlikte;  

 

 

*Çocuklarımız için nitelikli, demokratik, bilimsel, laik, kamusal eğitim için köy enstitüleri deneyiminden yararlanılması konusunda mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

*Eğitimin dinselleştirilmesinin ve piyasalaşmasının sonucu olarak legal ya da illegal, pıtrak gibi çoğalan özel kurumlarda ortaya çıkan çocuk istismarı ile ülkemizin geleceğinin çalınmasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

*Kamu okullarına ve milli eğitim teşkilatına,  bilimsel düşünme becerisi edinememiş, dinci, gerici, yandaş kadroların yerleştirilmesi çabalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

*Öğretmen yetiştiren kurumların nitelikli öğretmen yetiştirmesinin karşısında duran her tür engele karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

*Ülkemizde her geçen gün artan kadına yönelik şiddetin nedenlerinden birinin eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin körüklenmesi olduğu bilinciyle, eğitimde ve toplumun her kesiminde cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

*Her geçen gün gericileşen eğitim müfredatının yeniden yapılanması konusunda önerilerimizle bilimsel bir eğitim müfredatı oluşturulması konusunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

*Kültürel değerlerimizin yok edilmesine, okullarda değerler eğitimi adıyla sadece gericiliği artıran değerlerin öğretilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 

 

*Ormanlarımızın yok edilmesine, çevrenin emperyalizmle ortaklaşılarak talan edilmesine, tarımın kapitalistleştirilmesine cevaz veren politikalarla mücadele etmeye devam edeceğiz.   

 

*Doğal olarak eğitim kurumlarını da etkileyen, ülkemizdeki her tür muhalefetin korku yoluyla sindirilmesini sağlayanlara karşı, korkmadan, sinmeden, doğru bildiğimizi söyleyerek mücadele etmeye devam edeceğiz.  

 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.