YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED) BASIN AÇIKLAMASI VE İMZA KAMPANYASI

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED) BASIN AÇIKLAMASI VE İMZA KAMPANYASI

 

“Memlekette Okul Bulamayan Çocuk Bırakmayacağım” 

 

diyen Cumhuriyet Eğitim Devriminin 6. Devrimci-Aydınlık Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati onurumuzdur… Ankara’da “Mustafa Necati Kültür Evi” tabelasından Mustafa Necati adı asla silinemez…

 

 Mustafa Kemal’in Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, bakanlığın  çatısını kuran, öğretmenlik meslek onurunu öne çıkaran, Gazi Eğitim Enstitüsü, Millet Mektepleri, Köy Enstitülerine giden deneysel pedagojik çalışmalar olan Denizli-Kayseri Zencidere Köy Muallim Mekteplerini kuran, Yücel’i, Tonguç’u ve diğer aydınları  müsteşarı Nafi Atuf Kansu aracılığıyla bakanlıkta  toplayan,  iş okulu anlayışını çalışmalarına katan,  Talim Terbiye Kurulunu kuran,  karma eğitimi hayata geçiren, yurt dışına öğrenciler gönderen,   ışık saçan milli eğitim bakanıdır.  

 

1926 -1929 döneminin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin Ankara’da  kültür evinden adının silinmesini kabul etmiyoruz… İtiraz ediyoruz. Siyasal iktidar Ankara Mithatpaşa  Caddesi üzerindeki tarihi  “Mustafa Necati Kültür Evi” ni daha önce de bir yiyecek firmasını vermeyi gündeme getirmiş, tepkiler üzerine bu kararını geri almak durumunda kalmıştı.  Kültür Bakanlığı  bu kez de Mustafa Necati Kültür Evi binasına  Cumhuriyet Eğitim Devrimi karşıtı  bir yazarın ismini vererek “Kültür ve Turizm Bakanlığı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelası asmıştır. Yapılan  iş  Cumhuriyetin aydınlık Milli Eğitim Bakanı, Ulusal Kurtuluş Savaşı kahramanı Mustafa Necati’nin anısına, emeğine  saygısızlıktır. 

 

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği olarak Cumhuriyet Eğitim Devriminin izlerini yok etmeye yönelik bu işleme itiraz ediyoruz. Aşağıda imzaları olan YKKED üyeleri  ve dostları olarak işlemin geri alınmasını talep ediyoruz.

 

İlk İmzacılar:

 

Prof.Dr.Kemal Kocabaş, Prof.Dr.Ethem Duygulu, Prof.Dr.İzge Günal, Prof.Dr.Nevzat Kavcar, Prof.Dr.Doğan Göçmen, Prof.Dr.Osman Demircan, Prof.Dr.Süleyman Bozdemir, Prof.Dr.Ayfer Kocabaş, Doç.Dr.Güzel Yücel Gier, Doç.Dr.Nilsen Gökçen, Dr.Alper Akçam, Dr.Semiha Günal, Dr.Selahattin Beyaz,  Rıfat Güler, Hüseyin Bozdağ, Av.Gökhan Bal, Av.Şahap Cesur, Fulya Çetik, Hamit Demirhan, Emin Öztürk, Ali Umut Tokcan, Seçil İpek, Neşe Kayhan, Asya Işık, Doğan Albayrak, Serpil Bal, İnci Cesur, Gönül Ulutaş Bakşi, Turhan Tuncer, Osman Güner, Özgün Utku, Melahat Yıldırım, Gülsen Gökçen Esel, Bihter Bilir, Hafize Tosun, Mualla Orman, Günsel Solak, Cengiz Öksüz, Zübeyit Çelik, Av.Ali Gönen, Sadi Öncü, Mevlüt Kaplan, Özgür Kaplan,  Jülide Akköprü , Ayhan Türkseven,

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.