“Köy Enstitüleri Aydınlanma Işığıdır”

 

                                                                       

 

                                       “Köy Enstitüleri Aydınlanma Işığıdır” 

Bugünlerde demokratik, laik, çağdaş nitelikten bütünüyle uzaklaşıp dinsel temellere dayandırılmaya çalışılan eğitim sistemi açıklamalarında, 1940’lı yıllardan günümüze aydınlanma ışığı taşıyan Köy Enstitüleri hakkında tutarsız söylemlere tanık oluyoruz. Bu açıklamalara bakılırsa; bugün için de aynı söylemle şu sonuç çıkarılamaz mı? “Din eğitimine dayalı okul denemeleri ideoloji yükleme araçları haline getirildiği için hüsranla sonuçlanacaktır”.

“Köy Enstitüsü kurumlarını tek tip insan yetiştiren ideolojik okul” nitelemesiyle kategorize etmeye kalkanlar, dikkatle baksalar öyle bir listede Köy Enstitülerine yer bulamayacaklarını göreceklerdir. Köy Enstitüleri yaşamın bütün renklerini, ulusun bütün bileşenlerinin sosyal, kültürel, etnik ve dinsel ayrım gözetmeksizin tüm zenginliğini, çeşitliliğini ifade eden biricik eğitim kurumu olmuştur.

Bizler eğitimi önceleyen, insandan yana, parasız, karma, laik, bilimsel, demokratik, üretici iş eğitimi modellerinden yanayız. O nedenle derneğimizden, günlük popüler söylemlere ve ideolojik hezeyanlara kapılarak ana felsefesini sekteye uğratacak hiçbir açıklamayı beklemesinler. Bizler çağdaş bir ülke olma arzusuyla çalışan, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sıkı sıkıya bağlı, sosyal refah devleti olmanın yolunun bilimsel eğitimden geçtiğini bilen, akla ve bilime inanan değerlerle donanmış ve yine söz konusu aklını kullanma yetkinliğine sahip Köy Enstitülü bireyleriz.

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.