YKKED 2022‐2023 ÖĞRETİM YILI BASIN AÇIKLAMASI YENİ BİR MÜCADELE YILI BAŞLARKEN

 

YKKED 2022‐2023 ÖĞRETİM YILI BASIN AÇIKLAMASI

YENİ BİR MÜCADELE YILI BAŞLARKEN

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanırken, ülkemiz bir kez daha

sistemdeki büyük sorunlar ile yeni eğitim öğretim yılına başlamaktadır. Her yıl

giderek büyüyen eğitim sorunlarına son yıllarda yenileri de eklenmekte,

toplumsal yaşamın sıkıntıları eğitim sistemine yansımakta ve doğal olarak

eğitimdeki sorunlar da topluma yansımaktadır.

• Eğitim ve toplumsal yaşamın birbirini etkilemesinin örneği; dernek genel

merkezimizin bulunduğu İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in

İzmirlilerin büyük bir katılımıyla (2 milyon kişinin katıldığı söylenmektedir)

şenlik yaptığı, kurtuluş günü olan 9 Eylül’de ortaya çıkmıştır. Soyer’in

konuşmasında Nutuk’a atıf yaparak, vatan hainleri ile ilgili söylediklerine pek

çok kişi “ecdadımıza laf söylüyor” diye karşı çıkarak, hakaretlerde

bulunmuşlardır. Bu kişiler belli ki okudukları okullarda cumhuriyet tarihini bile

öğrenememişlerdir. Demokrasi yerine padişahlık güzellemesi yapan bu cahillerin

ortaya sürdükleri fikirlerin, gericiliklerini gözler önüne sermekten başka bir

işlevi bulunmamaktadır ama bu sözler, okullarda, en azından tarih derslerinin

niteliğininin ne kadar düştüğü konusunda veri sunmaktadır. Bu öğretim yılında

da YKKED olarak mücadelemiz; eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve toplumun

ileriye doğru götürülmesinde eğitimin en önemli araç olduğunun unutulmaması

yolunda olacaktır.

• Bilindiği gibi eğitim tarihimizin en önemli unsuru olan, öğrenci

emekleriyle yapılan Köy Enstitüsü mekanları halkındır ve kültürel mirastır.

Düziçi ve Pamukpınar, İvriz, Ortaklar örneklerinde olduğu gibi Köy Enstitüsü

yerleşkeleri aydınlanma düşüncesini mekansal olarak yok etmeyi isteyen iktidar

tarafından kapatılıp harabeye dönüştürülmeye çalışılmakta ya da rant için başka

kurumlara dönüştürülmektedir. Bu öğretim yılında da YKKED olarak

mücadelemiz; bu yerleşkeleri koruyarak, çocuklarımızı bilim, sanat ve müzikle

kanatlandiran egitim kurumları yaratılması adına olacaktır.

• İyi yönetilemeyen ekonomi tüm topluma pahalılık ve yoksulluk olarak

yansıdığından bu eğitim öğretim yılında da anne ve babalar çocukların okulservis masraflarına yetişememekte ve yoksulluk yüzünden okula gidemeyen,

eğitim hakkından yararlanamayan öğrenci sayısı artmaktadır. Bu öğretim yılında

da YKKED olarak mücadelemiz; eğitim hakkından herkesin yararlandığı

kamusal ve parasız eğitim için olacaktır.

• Kapatılan köy okulları nedeniyle taşımalı eğitim devam etmekte, okullar

Kur’an kurslarına çevrilmekte, siyasal iktidarın darbe deneyimine rağmen

körüklediği tarikat ve cemaatler her öğretim kademesinde, okulları ve yurtları

ele geçirmektedir. Barınma sorunları nedeniyle tarikat yurtlarına mecbur

bırakılan üniversite öğrencileri, gördükleri baskı nedeniyle canlarına

kıymaktadır. Cumhuriyetin laiklik ilkesi toplumsal yapının her alanında ayaklar

altına alınmaktadır. Bu öğretim yılında da YKKED olarak mücadelemiz; köy

okullarının yeniden eğitime açılması, üniversite öğrencilerine barınma hakkı

sağlayacak yurtların yapılması ve yok edilmeye çalışılan laiklik ilkesinin

korunması yolunda olacaktır.

• Yeni öğretim yılı başlarken, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun karşı

çıktığı, ayrıştırıcı nitelikte bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmış, bu kanuna

haklı olarak tepki gösteren öğretmen örgütleri daha önce normal dönemlerde

örneği görülmemiş bir baskıyla karşılaşmış, öğretmenler alanlarda ve sendika

binalarında saldırıya uğramıştır. Bu öğretim yılında da bizim YKKED olarak

mücadelemiz; öğretmenlerin meslek onurunu yeniden kazanmaları için onlarla

birlikte karşı koyma yolunda olacaktır.

Biz YKKED olarak; laiklik için, eğitim hakkından herkesin yararlanması,

gericilikle, yoksullukla, haksızlıkla mücadelede öğretmen ve öğrencilerin

yanında olduğumuzu belirtirken, bu mücadeleyi kazanma umudumuzun çok

yükseldiğini söylemek isteriz.

Başarılı bir eğitim-öğretim-mücadele yılı olması dileğiyle..

 

YKKED Genel Merkez ve Şubeleri

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.