8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart; Dünya kadınlarının taleplerini birlikte daha gür haykırdığı, kendilerini

toplumda eşit birey olarak kabul etmeyen çağdışı zihniyetlere karşı çıktığı,

kadını sömüren, aşağılayan, yok sayan herkese ve her şeye karşı omuz omuza

mücadele verdiği gündür. Kadın haklarının kazanılmasında direnişin simgeleştiği

gündür!

Bu yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde; biz kadınlar, yastayız, acılıyız, öfkeliyiz!

Yastayız çünkü: Ülkemizde yaşanan büyük felaket, Kahramanmaraş

depreminden milyonlarca insan etkilendi. Doğal afetin üzerine eklenen iktidarın;

sermayeden, kentsel ranttan yana kapitalist politikalarına, insan hayatını hiçe

sayan imar uygulamalarına, bir de liyakatsizlik eklenince yıkım çok daha büyük

oldu. Enkaza dönen kentlerden sağ kurtulabilen insanlar, yakınlarını

kaybetmenin ağır travmasını yaşarken tüm halkın üstüne bir acı bulutu çöktü.

Tüm bunların yanında güvenlik endişesi eklenmekte, barınacak yer, içecek su

bulamayan insanlar, göçe zorlanmakta, yoksulluk derinleşmekte ve insanlar

salgın hastalık tehlikesiyle baş başa bırakılmaktadır.

Acılıyız çünkü: Kriz durumlarında kadınlar, çocuklar ve diğer kırılgan gruplar,

çeşitli risklerle karşı karşıya kalırlar. Afetlerin etkileri de tüm kriz durumlarında

olduğu gibi kadınlar ve çocuklar üzerinde daha ağır yaşanmaktadır. Zaten emek

sömürüsüne, baskı ve şiddete maruz kalan kadınlar için derinleşen eşitsizliklere

eşlik eden yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de birleşince yaşamın her

alanında güvencesizliği, bakım yükünü, cinsel tacizi, şiddeti arttıracaktır.

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar en savunmasız toplumsal kesimi oluşturmaktadır.

Dayanışma yaşatır evet ama yardımların ulaşamadığı, sesini duyuramayan,

ihtiyaçlarını dillendiremeyen pek çok kadın, çocuk ve yaşlı insan gözümüzün

önünde ölmektedir.

Öfkeliyiz çünkü: İktidar kurumları kadınlara ve çocuklara reva gördüğü gerici

politikalarını hemen uygulamaya koymaktan geri durmuyor. Diyanet İşleri

Başkanlığı; depremzede çocukların evlat edinen kişiyle evlenme engeli

bulunmadığına dair tecavüz ve istismarı meşrulaştıran fetvalar vermekten, Aile

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimsesiz kalan çocukları taciz, tecavüz, istismar ve

şiddet ile anılan tarikat ve cemaatlere teslim etmekten utanmıyor! Bakan Derya

Yanık; sorumluluğu kendi bakanlığında olan depremzede çocuklarımızın

akıbetiyle ilgilenmediğini, bilgi sahibi olmadığını, beyanlarıyla gözler önüne

sermiştir. Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen kimliklendirme işleminin

tamamlanamadığını, çocukların önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında

olduğunu varsaydıklarını belirterek bir skandala imza atmış ama istifa etmeyi

aklına bile getirmemiştir.

Öfkeliyiz çünkü: Kadın düşmanı politikalarıyla çok yakından tanıdığımız iktidar,

AFAD’ın ihtiyaç listelerinde dahi kadına yer vermedi. Her fırsatta ‘en az 3 çocuk’

isteyenler afet bölgesinde, gebe ve emziren kadınları kaderine terk etti. Birleşmiş

Milletler Nüfus Fonu raporuna göre afet bölgesinde tahminen 226 bin hamile

kadın bulunmakta ve bunlardan 25 bininin gelecek ay doğum yapması

bekleniyor. Bunun için alınan hiçbir önlem olmadığı gibi, kadınlar sağlık

hizmetlerine, en temel ihtiyaçları olan hijyen malzemelerine, tuvalete, banyoya,

temiz iç çamaşırına, istenmeyen hamileliği önleyici metalara ulaşamıyor.

Mahremiyetleri sağlanamıyor.

Bu süreç önümüze daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadele etme ve daha

fazla dayanışma sorumluluğunu kadınlara yüklüyor. Biz de YKKED olarak bu 8

Mart’ta acımızı da yasımızı da yaşayacağız ama öfkemizi mücadelemize ve

dayanışmaya yönlendireceğiz.

Halkımız muazzam bir dayanışma göstermiştir. Bu dayanışmayı örmeye,

örgütlemeye ve bölgedeki yaraları sarmaya devam edeceğiz.

Bilimin ışığında, eşitliği esas alan, laik, demokratik, soran, sorgulayan eğitim ile

yetişen kadınlarla, insanca yaşayabileceğimiz bir ülkenin temellerini oluşturmak

için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yerkürenin tüm kadınları, yaşadığımız acılara rağmen dayanışma içinde yine

haklarımızı haykıracağız.

Hep birlikte kurmaya çalıştığımız eşit, özgür, insanca bir yaşamı; dayanışmayla

ve kadınların çabasıyla başarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mücadelemiz buna önayak olsun!

ÖFKEMİZLE İSYANIMIZLA KADIN DAYANIŞMASINI ÖRÜYOR, YAŞAMI YENİDEN

KURUYORUZ!

YKKED GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.