KARMA EĞİTİM YERİNE HAREM - SELAMLIK EĞİTİM Mİ HEDEFLENİYOR? ÇOCUKLARIMIZ, OKULLARIMIZ VE TOPLUMSAL YAŞAM, İKTİDARIN DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ HEDEFİNDEDİR.

 

 

                                         

                                               BASINA VE KAMUOYUNA

KARMA EĞİTİM YERİNE HAREM - SELAMLIK EĞİTİM Mİ HEDEFLENİYOR?

ÇOCUKLARIMIZ, OKULLARIMIZ VE TOPLUMSAL YAŞAM, İKTİDARIN DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ HEDEFİNDEDİR.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin dinselleştirilmesine, bilimsel, laik, karma niteliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalarını endişe ile izliyoruz.

Anayasa ve yasalarla tanımlanan milli eğitimin temel ilkelerini korumak ve uygulamakla görevli Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu ilkelere aykırı uygulamaları ne yazık ki hız kesmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan ÇEDES Protokolü çerçevesinde okullara “manevi danışman” adı altında imam, vaiz gibi din görevlileri atanmasının hemen arkasından, kız çocuklarının okullaşmasının önünde bir engel olarak karma eğitimin işaret edilerek ayrı kız okulları açılabileceğinin belirtilmesi, eğitimin laik, çağdaş ve bilimsel niteliğine yönelik yeni bir saldırı niyetini ortaya koyuyor.

 

Her eğitbilimcinin bildiği üzere, kız çocuklarının okullaşması, karma eğitimden vazgeçilerek sağlanamaz. Öncelikle yoksulluğu ortadan kaldırmanız, fırsat eşitliği sağlamanız, kamucu, laik, parasız, nitelikli, bilimsel eğitimi sağlamanız gerekmektedir. Karma eğitimi korumakla görevli Milli Eğitim Bakanının, onu hedef alması kabul edilemez. Öğrenci velilerinden bu yönde talep var söylemi, yasaları çiğnemeye gerekçe olamaz. Kaldı ki bu yöndeki taleplerin, kız çocukların okumasına karşı olan tarikatlardan geldiği kamuoyunca bilinmektedir.

Tarikatların tepkileriyle konserleri, festivalleri yasaklayan zihniyet, aynı tepkiler ile eğitimi dinselleştirmeye çalışıyor. Tarikatların, cemaatlerin dayatmalarıyla eğitimin laik ve bilimsel karakterinin aşındırılmasına ve dinselleştirilmesine yönelik uygulamalar kabul edilemez.

 

Karma eğitim, laik, bilimsel ve çağdaş eğitimin başlıca koşuludur. Demokratik toplum yapısının ve toplumsal barışın en önemli göstergesi ve güvencelerindendir. Amacı, cinsiyet ayrımı olmaksızın kız ve erkek öğrencilerin okuma, yazma, oynama, öğrenme ve yaşama unsurlarını eşit koşullarda gerçekleştirmek ve çoğulcu toplumsal yaşama onları eşit olarak hazırlamaktır. Cumhuriyetin en önemli devrimlerinden biri olan ve 1924’te yasalaşan Eğitimin Birliği yasasından sonra 1926 yılında karma ve parasız eğitimin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve fırsat eşitliğine, çocukların çoğulcu yaşama hazırlanmasına, kız çocuklarını güçlendirici etkisine katkısı bugün artık kanıtlanmıştır.

 

1940’lı yıllarda yatılı, karma eğitimi uygulayarak hem kız çocuklarının eğitime erişmesi, hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine hizmet eden Köy Enstitülerinin aydınlanma felsefesini yaşatma gayretinde olan Derneğimiz, 

 

 

cumhuriyetin eğitim devriminin kazanımlarını koruma mücadelesinde kararlıdır. Laik ve çağdaş eğitimin başlıca koşulu olan karma eğitimin keyfi uygulamalarla kuşatılmasına, eğitimin dinselleştirilmesi uygulamalarına, çocuklarımızın bilimsel, laik, çağdaş eğitim haklarının ihlaline seyirci kalamayız.

 

Günümüzde eğitimin içinde bulunduğu gerçek sorunları çözmek yerine, karma eğitimi bir sorun olarak gören ve göstermeye çalışan yaklaşımı kabul etmiyoruz. Karma eğitimin karşıtı, harem - selamlık eğitimdir ve bu eğitim ile çocuklarımıza ve ülkemize aydınlık bir gelecek oluşturulamaz. MEB’in görevi kız çocuklarını yaşamdan ve erkeklerin bulunduğu ortamlardan izole etmek değil, kız çocuklarının eğitime erişmesinin önündeki her türlü engeli kaldırmak, yoksulluğu ve fırsat eşitsizliğini gidermek, çocuklarımıza parasız, kamucu, nitelikli, bilimsel eğitimi sunmak,   çocuğunu okula göndermeyen aileleri ikna etmek, çocukların okula devamını sağlamak, çocuk evlilikleri engellemek, velilere karma eğitimin çocukların pedagojik gelişimi ve sağlıklı bir toplumsal yapı için önemini anlatmaktır.

 

Milli Eğitim Bakanımızı karma eğitimi hedef almaktan vazgeçerek onu korumaya çağırıyor, kız çocuklarının okullaşmasının önündeki engelleri kaldırmak konusunda bütün kurumsal kapasitemiz ve birikimimizle, Milli Eğitim Bakanlığı, Demokratik Kitle Örgütleri ve eğitim bileşenleri ile işbirliğine hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ (YKKED) GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.