YKKED 24 Kasım Öğretmenler Günü Basın Bildirisi

  

Mustafa Kemal Atatürk, zaferden hemen sonra 27 Ekim 1922 tarihinde Bursa’da, İstanbul’dan gelen öğretmenlerle yaptığı toplantıdaki konuşmasında “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için, yalnızca ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve kesinlikle başarıya ulaşacaksınız” sözleriyle hem eğitime hem de öğretmen ordusuna olan güvenini vurgulamıştır.

 

İlerleyen yıllarda önemi sürekli vurgulanarak “Eğitim”in öncelikli olduğu mesajları ve girişimleri peş peşe sürmüştür. Bakanlar Kurulu 11 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmeni unvanı verilmesi kararını almış, Atatürk de bu kararı 24 Kasım 1928 tarihinde imzalayarak kabul etmiştir. Atatürk’e verilen bu unvan semboliktir ve topluma bir mesajdır. Öğretmenliği toplumun gözünde yükseltmiş, saygınlığını daha da artırmıştır. 

 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında; Mustafa Necati, Vasıf Çınar, Hasan-Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi devrimci eğitimcilerin önderliğinde en saygın meslek olan öğretmenlik, Köy Enstitülerinin kapatılması sürecinin başlangıcı olan 1946 yılından itibaren giderek yıpratılmıştır. Dincileşme ve piyasalaşmayla birlikte Köy Enstitülü ve ilerici öğretmenler baskı ve kıyımlara uğramıştır. Özellikle öğretmenlerin büyük çoğunluğunu örgütleyen, Köy Enstitülü Fakir Baykurt ile özdeşleşen Türkiye 

Öğretmenler Sendikası (TÖS) ve 12 Mart sonrası onun yerine kurulan TÖB-DER bu kıyım ve baskılara karşı şanlı direnişler gerçekleştirmiştir. 12 Eylül Faşist darbesi TÖB-DER’İ kapatmış,  üyesi öğretmenlere işten çıkarma, işkence, hapis,  sürgün gibi insanlık dışı uygulamalar yapmıştır. 

Atatürk’e başöğretmenlik unvanı verilmesinden 95 yıl sonra, bugün eğitim sistemimiz artık nitelikli çağdaş öğretmen yetiştirememenin yanında,  liyakati dışlayan, eğitim hakkına erişimi engelleyen, eşitsizlik üreten bir hale gelmiş evrensel laik-bilimsel eğitim karşıtı uygulamalarla dolmuştur.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü, sadece bir anma günü değil, bir mücadele günüdür aynı zamanda. Bizler, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını tersine çevirme konusunda bir hayli yol almış olan iktidara karşı, özgüvenli, toplumsal yararı öne çıkaran, aydınlanmacı öğretmen kimliğinin yeniden kazanılması mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği(YKKED), bu Öğretmenler Gününde de öğretmenlerin sorunları, istemleri ve eğitim sistemi üzerinde bir düşün ve tartışma platformu oluşturarak kamuoyunun dikkatine sunmayı toplumsal bir görev saymaktadır.   

 

Kısa vadede; öğretmenlerin, ekonomik, demokratik, özlük haklarını geliştirecek bir mücadeleyi yürütürken, uzun vadede; geçmişte çevre ve doğa duyarlılığı taşıyan, öğrencilerini demokratik kültür ve sanatla buluşturan, onları iş içinde, iş aracılığı ile eğiten, tüm çocuklara nitelikli laik-bilimsel eğitim veren, Türkiye’nin özgün öğretmen yetiştirme ve eğitim modeli olan Köy Enstitüleri sistemini ve felsefesini, eğitim sorunumuzun köklü çözümünde bir alternatif olarak gördüğümüzü belirtiyoruz.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği olarak, yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen “Aydınlanma Işığı Sönmeyecek” diyerek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyoruz. 

 

 

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.