16 MART ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ

 

 

16 MART ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

BASIN BİLDİRİSİ

 

Bilindiği üzere 16 Mart 1848’de, “Darül Muallimin-i Rüşdi” adıyla kurulmuş okullar, Cumhuriyet dönemindeki öğretmen okullarının da atası sayılıyor. Bu nedenle her yıl 16 Mart’ı, Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümü olarak kutluyoruz. 

Kurulduğumuz 2001 yılından itibaren derneğimiz, eğitimde Laiklik ilkesinin ve Cumhuriyetimizin öngördüğü değerlerin korunup geliştirilmesi için mücadele vermektedir. 

Bizler biliyoruz ki; bir ülkedeki toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik gelişmenin temeli “eğitim sistemi”dir. Eğitim sisteminin en önemli unsuru ise “öğretmen”dir. 

Nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenlerle gerçekleştirilir. Nitelikli öğretmeni yetiştirebilmek için iyi bir öğretmen yetiştirme sistemine gereksinim vardır. Öğretmen yetiştiren kurumlar her türlü gelişmeyi yakından izleyen, yeniliklere açık, ilerici, sorgulayan, içinde yaşadığı çevreyi geliştiren ve toplumun kültür düzeyini yükseltebilen örnek eğitimciler yetiştirebildiklerinde nitelikli ve çağdaş olabilirler. 

Fakat Öğretmen Okulları’nın kuruluşunun 176. cı yılını kutladığımız 2024 yılının Mart ayında bu ortalama doğrulardan söz etmek mümkün müdür? Asla! Çünkü eğitim sistemimiz neredeyse bütün alanlarda tarikatların emrine verilmiş; çocuklarımız medrese eğitimi düzeyinde bir eğitime mecbur bırakılmıştır. 

Oysa eğitim, toplumsal kalkınmanın temelidir. Cumhuriyetimizin ilerici yurtsever kadroları, tüm dünyaya örnek olan bir öğretmen yetiştirme sistemini Köy Enstitüleri ile gerçekleştirdi. Bizler ilerici, çağdaş, bilimsel eğitim sistemini yaratan ve uygulayan insanların çocukları olarak bu 16 Mart’ta bir kez daha haykırıyoruz:

1. Eğitmen kursları da dâhil olmak üzere, Köy Enstitüleri ve Öğretmen Okulları gibi geçmişte başarısı kanıtlanmış öğretmen yetiştirme sistemlerinden yararlanın! 

2. Eğitim fakülteleri ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki bağlantının işlevsel, bilim temelli ve organik hale getirin!

3.Öğretim programlarını; evrensel ölçütlere ve yerelin koşullarına uygun bir biçimde yeniden yapılandırın, gerici ve cinsiyetçi unsurlardan arındırın!

4.Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu, tepeden inmeci değil, toplumun tüm kesimlerini temsil eden demokratik kitle örgütlerinin ortak kararı ile yapılandırın!

5.Öğretmenlerin örgütlenmelerinin önündeki engelleri kaldırarak örgütlülük haklarını evrensel ölçütlere dayandırın! 

6. Öğretmen yetiştirme, atama, görevde yükselme ölçütlerinin hükümetlerin isteklerine göre değil, bilimsel verilere göre belirleyin! 

 

                      Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Merkez ve Şubeleri

 

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.