HALİL VURAL ÖĞRETMENİMİZİN ANISINA SAYGIYLA

 

HALİL VURAL ÖĞRETMENİMİZİN ANISINA SAYGIYLA!

 

 

Kızılçullu Köy Enstitüsü 1943 girişli, Ortaklar Köy Enstitüsü 1948 çıkışlı, öğretmen, müfettiş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği imecesini başlatan kurucumuz, Yeniden İmece dergimizin yazarı, tüm etkinliklerimizin katılımcısı ve konuşmacısı, YKKED Ailesinin Halil Amca’sı, öğretmen, müfettiş, eğitim örgütçüsü Halil Vural öğretmenimiz 2 Şubat 2021’de aramızdan ayrıldı. 3 Şubat 2021 günü İzmir’de sonsuzluğa uğurluyoruz.

 

HALİL VURAL KİMDİR?

 

1928 yılında Aydın-Çine-Karakollar köyünde yoksul bir çiftçi ailenin çocuğu  olarak dünyaya geldi. Babası Ali oğlu Nurettin, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan Lozan Antlaşması uyarınca Yunanistan’ın Grebene kasabasının Çurhli köyünden Türkiye’ye gelen mübadil göçmenlerindendi. Selanik’ten vapurla İzmir’e oradan Aydın’ın Çine ilçesinin Karakollar köyüne getirilip yerleştirilmişlerdi.

 

Üç yaşında annesini, 12 yaşında babasını yitirmiş, boğaz tokluğuna bir ağanın yanında çalışmak zorunda bırakılmış bu öksüz ve yetim çocuğun yazgısı; 1943 yılında Müdür Hamdi Akman'ın "Sevgili Oğlum" ile başlayan ve "Gözlerinden öperim"le biten çağrı mektubuyla değişti. Kızılçullu Köy Enstitüsü öğrencisi olarak eğitimine başlayan Halil Vural;  son iki yılını 1944’te temeli atılan Ortaklar Köy Enstitüsünde okuyarak 1948'de köy öğretmeni oldu.

 

20 Ekim 1948'de Akçaova bucağı Dörtköyler İlkokuluna başöğretmen atandı. 1951 yılında da Aydın-Çine yolu üzerindeki Cumalı Köy İlkokuluna nakledildi. 1956 yılına kadar bu okulda çalıştı. 

 

1956'da askerliğini Antakya-Kırıkhan'daki istihkam savaş taburunda levazım subayı olarak yaptı. 1958 yılında Aydın'a döndü ve Çine Merkez Atatürk İlkokuluna öğretmen oldu.

 

Köy öğretmenliği sırasında, İzmir'de kurulan Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'nin Çine Şubesi'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Yedi arkadaşı ile birlikte Çine Kültür Sevenler Derneği'ni kurdu. Çine Öğretmenler Derneği başkanlığı sırasında, 1961 yılında dernek adına dört yıl boyunca Aydınlık isimli bir dergi yayımladı.

 

Halil Vural, 1963  yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedagoji Bölümü'nü dışarıdan bitirip ilköğretim müfettişi oldu. Bir süre Ordu ilinde çalıştıktan sonra 1966 yılında Aydın iline ilköğretim müfettişi olarak atandı. Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)‘ün ve Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER)'in kuruluşlarına katkıda bulunan Halil Vural, 1977 seçimlerinde Aydın'da senatör adayı oldu. 1981 yılında emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşti. 2000 yılında İlköğretim Müfettişleri Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi ve bu görevi beş yıl sürdürdü.

 

Yaşamı boyunca Köy Enstitüsünde edindiği “iş içinde yaparak yaşayarak öğrenme” ilkesini eksiksiz uyguladı. Çalıştığı köylerde yine bir enstitü geleneği olan kooperatif örgütlenmesini yaymaya, yoksul köylünün hak ve çıkarlarını korumaya çalıştı.

 

2001 yılında İzmir'de Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'ni kurma çalışmalarını başlattı. Derneğin yayın organı Yeniden İmece dergisinin yaygınlaşmasında büyük emeği olan Halil Vural, dergiye yazdığı yazılarla Köy Enstitülerinin tarihsel mirasını yeni kuşaklara aktardı.

 

2007 yılında derneğin İzmir şubesinin kurucu başkanlığını yaptı. İzmir şubesinin geniş bir alanda tanınmasını sağladı, çok sayıda üyeyi ve Yeniden İmece sürdürümcüsünü derneğe kazandırdı.

 

Merkez Yönetim kurulumuz YKKED imecesinin çok değerli ismi olan Halil Amcanın emeğine duyduğu saygının gereği olarak, onun özyaşam öyküsünü kaleme aldığı “Karanlıktan Aydınlığa  Köy Enstitüsü Işığı” adlı kitabı yayımlayarak adını ölümsüzleştirdi.

 

YKKED imecesini başlatan biri olarak Halil Amcamızı unutmayacağız. Balkanlardan gelen ve Köy Enstitüsünde aldığı eğitimle karanlığı yırtan bu yoksul halk çocuğunun değerli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLÜLER DERNEĞİ

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Kısaca YKKED

“Bizler, Cumhuriyetimizin en önemli eğitim projesi olan Köy Enstitüsü çıkışlılarının, kurucularının, çalışanlarının yakınları olarak yan yana gelip.